Bugün 01 Ağustos 2011 Pazartesi 16:39

Hakkımızda

İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ (İŞGEM)

İŞGEM Nedir?

İŞGEMler (İnkübatörler), yeni kurulmuş işletmeleri besleyen, en kırılgan oldukları iş kurma aşamasını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlayan işletmelerdir. İŞGEM, işletmelere çok yakından yönetim desteği verir, finansman kaynaklara erişimi kolaylaştırır ve kritik ticari veya teknik destek hizmetlerine organize şekilde adım atmalarını sağlar.

İŞGEM ayrıca girişimci firmalara ekipmanla birlikte, esnek kira sözleşmeleri çerçevesinde ihtiyaca göre genişletebilir mekan ve benzeri kolaylıkları tek çatı altında sağlar.

İŞGEM’in Genel Kuruluş Amaçları :

 • Küçük girişimcilerin yeni işletme kurmasını ve geliştirmesini, desteklemek ve kolaylaştırmak.
 • İşletmelerin hayatta kalma ve büyüme olanaklarını artırmak.
 • Başarılı işletmeler kurmak.
 • Yeni iş ve istihdam olanakları yaratmak.
 • Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak  ve hızlandırmak
 • Yerel kaynakları, yeni ve/veya değişik girişimlere yönlendirmek.
 • Girişimciliği özendirmek.
 • Güvenli iş ortamı sağlamak.
 • Rekabet ortamını iyileştirmek.
 • Ekonomiyi canlandırmak.
 • Vergi kaynağı yaratmak.

İŞGEM’lerde Sağlanan Destekler

 • Mekan desteği
 • Yönetim desteği
 • Döner Fon
 • Ortak personel ve ofis hizmetleri
 • Ortak kullanıma yönelik ofis ekipmanı
 • Ortak kullanıma yönelik özel ekipman
 • Eğitim ve danışmanlık
 • Finans destek mekanizmalarına erişim
 • Koçluk ve Ağ mekanizmalarına erişim

Neden İŞGEM  :

İstatistiklere göre, küçük işletmelerin kuruluş yıllarındaki başarısızlık oranı %60- 80 iken İŞGEM’de yer alan girişimci firmalarda bu  oran %10′lara düşebilmektedir.

İŞGEMler  küçük işletmelerin başarısızlığa uğrama riskini azaltır. Ulusal İş Geliştirme Derneği (NBIA-National Business Incubator Association)’ne üye İŞGEMler kendi yardımlarıyla faaliyete başlayan şirketlerin %87’sinin hala faaliyet göstermekte olduğunu bildirmektedir.

Sadece 2001 yılında Kuzey Amerika İŞGEMleri 82.000 işçiye tam gün iş olanağı sağlayan 35.000 işletmeye yardım etmiştir.

İş Geliştirme Merkezi (İnkübatör) Sayıları

ÜLKE

SAYI

ABD

800

Batı Avrupa

600

Çin

200

Doğu Avrupa

210

Hindistan

100

Avusturalya

50

TÜRKİYE

16

 İŞGEM’lerin Türkiye İçin Önemi

İŞGEM’ler Dünya’da girişimciliğin desteklenmesi, istihdamın artırılması, bölgesel kalkınmanın sağlanması için kullanılan önemli bir destekleme aracıdır. Son yıllarda çeşitli ülkelerde sektör bazlı iŞGEM’ler ve teknolojik İŞGEM’ler kurularak, dünya genelinde veya bölgesel olarak stratejik öneme sahip sektörlerin gelişmesi desteklenmektedir. Örneğin, İrlanda’ki bilişim sektörünün gelişmesinde Ülke genelinde açılan Bilişim İŞGEM’lerin büyük katkısı olmuştur.

İşgemler ;  belirli bir bilgi birikimine sahip olduğu halde , bu bilgi birikimini sergilemek konusunda, Sermaye , Altyapı , Mekan , aynı branş da faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile işbirliği , deneyim ve fikir alışverişi ile gerçek yaşamda uygulanabilirlik olanaklarına sahip olmayan yetişmiş insan gücüne bu konulardaki ihtiyaçları doğrultusunda Devlet , kurum ve kuruluşların desteğini sağlayarak önlerine çıkan

engelleri ortadan kaldırmak olarak özetlenebilir.

“Bugün Türkiye’ nin önündeki en önemli sorunun istihdam olduğu konusunda toplumun  her kesiminde ortak mutabakat var. 3 yıl önce ilki kurulan ve bugün sayışları 6’ ya ulaşan İŞGEM’ ler biz göre istihdamın ve yatırımın kır çiçekleri olarak çok önemli bir başarıya imza atıyorlar. Dünya Bankası kredileri  Sanayi Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi ve KOSGEB gibi kurumsal destekler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıya birleşince Anadolu imecesi oluşuyor.

İşsizliğin gündemin en önemli başlığı olan Ülkemizde İŞGEM’ler; istihdamın artırılması, gençlerin kendi işini kurmasına özendirilmesi ve yatırımların artırılması için kullanılabilecek çok önemli bir destekleme aracı olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde son yıllarda kurulan İŞGEM’lerin göstermiş olduğu performans ve başarı bunun en büyük kanıtıdır.

ADANA İŞGEM

KOSGEB tarafından 2004 yılında açılan ihaleye ADSİAD 4 gün gibi kısa bir sürede teklif vererek başvuru yapmıştır. İhaleye iştirak eden 11 proje içinde  Adana İŞGEM Projesi teknik uygunluk ve sektörel konulu proje olması özelliği ile en çok ilgi çeken proje olmuştur.

Adana Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği daha önce atıl olarak kullanılan Kocavezir İş Merkezi otoparkının bir bölümü günümüz şartlarına uygun , modern bir iş merkezi haline dönüştürülmüştür.

Adana ilimiz son yıllarda aşırı göç almış ve işsizlik oranları büyümüştür. Bu durum beraberinde yoksulluk ve diğer gelişmiş bölgelere göç gibi problemleri beraberinde getirmiştir. İşsizliğin sebep olabileceği olumsuz sosyal ve ekonomik etkileri azaltmak için Adana İŞGEM şunları hedeflemiştir:

 • Genç girişimcilerin yeni işletme kurmasını ve geliştirmesini desteklemek ve kolaylaştırmak,
 • İşletmelerin hayatta kalma ve büyüme imkanlarını artırmak ,
 • Yerel ve bölgesel kalkınmayı hızlandırmak,
 • Girişimciliği özendirmek,
 • Yetişmiş iş gücünü üretime yönlendirmek,
 • Başarılı işletmeler kurulmasına öncü olmak,
 • Güvenli ve sağlıklı iş ortamı sağlamak,
 • Sinerji yaratmak,
 • Yeni iş ve istihdam imkanları yaratmak,
 • Vergi kaynağı yaratmak,

Türkiye’de bilişim sektörü rakamlarla bakıldığında dünyada gelişmekte olan ülkeler sıralamasında oldukça gerilerde olduğu tespit edilse de, bu aranın çok kısa sürede kapanacağını ve Türkiye’nin ilerleyen yıllarda bilişim sektöründe Dünya ile rekabet edebilecek kalitede ürün ve hizmeti sunacağına olan inançla; Adana İŞGEM, Bilişim sektöründe ürün ve hizmet kalitesini arttırmanın yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağlaması amacı ile sektörel bazda kurulmuştur.

NEDEN BİLİŞİM SEKTÖRÜ?

Türkiye’de Bilişim

l      Fas Bilişim sektörü Türkiye bilişim sektöründen %15 daha büyüktür

l      Türkiye, Dijital ekonomiye dönüşüm sürecinde 49 ülke arasında 44. sıradadır.

l      Türkiye, İnternet kullanımında 44 ülke arasında 36. sıradadır.

l      Türkiye, Ülkedeki bilgisayar sayısında 48 ülke arasında 39. sırada ve 1000 öğrenciye 1 bilgisayar düşüyor.

l      Türkiye, Bilgisayar olan hanelerin oranında 22 ülke arasında 21. sıradadır.

l      Türkiye, İnternet sunucusu sayısında 28 ülke arasında 28. sıradadır.

l      Türkiye, Web sitesi sayısında 28 ülke arasında 27. sıradadır.

l      Türkiye’deki 1,800,000 kamu çalışanının 120,000’i bordro yapıyor.

Bütün bunlara rağmen oyun yeni başlamaktadır. Çünkü:

l      Dünyada 650 milyon bilgisayar kullanıcısı var.

l      Dünya nüfusunun %60’ı hiç çevir sesi duymamış.

l      Dünya nüfusunun %15’i Internet erişiminin %88’ini oluşturuyor.

l      Asya nüfusunun %1’inden azı online.

l      Afrika’da 14 milyon telefon hattı var.  Tüm kıtada 1 milyon Internet kullanıcısı var.

l      Türkiye’de bilgisayar penetrasyonu %5 civarında; 8 milyon Internet kullanıcısı var.

Başbakanlığa bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Kosgeb’in koordinatörlüğünde , ADSİAD’ın ise  hizmetini yürüttüğü Adana İŞGEM, Ülkemizde veya Dünya literatüründe eşine az rastlanır bir yapıyı oluşturmuş, Bilişim Sektöründeki farklı branşlardaki girişimcileri, bir arada modern bir çatı ve çalışma kuralları çerçevesinde toplamayı başarmıştır. Bu nedenle Adana İşgem, yalnızca Ülkemizde değil, Dünyada’ da önde yer almayı ve adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Saygın Çalışanları ile Adana İşgem, “İşgem” kavramının yapısına uygun olarak Mesleki alanda yeterli deneyime sahip, ancak açılım yapamamış, girişimci ruhlu insanların önünü açarak, aynı ruha sahip meslektaşlarıyla aynı çatı altında iletişim içerisinde teknolojik bilgi alışverişini ve projelerin hızla uygulanabilirliğinin sağlanması konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayrıca verilen eğitimler ve destekler neticesinde, girişimci firma sahipleri ile çalışanların gelişim süreçleri oluşturulmakta , Merkezi yönetiminde üstlendiği  “ Business Coach’luk “ misyonu ile yenilikçi rekabetçi ve daha kaliteli ürün ve hizmetler ortaya çıkmaktadır.

ADANA İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ’ NİN OLUŞTURULMA AŞAMASINDA, DÜNYA BANKASINDAN, ALINAN 650.000 USD (874.000,00 YTL) HİBE KREDİ, BÖLGEMİZDE SOSYAL BİR İSTİHDAM PROJESİ ADINA, ALINAN EN YÜKSEK KREDİDİR. ADSİAD’ IN DA KATKILARIYLA BU KREDİ İLE GÜNÜMÜZ ŞARTLARINDA 1.500.000,00 YTL TUTARINDA BİR DEĞER YARATILMIŞTIR.

ADANA  İŞGEM’in  Ekonomiye  Katkısı:

ADANA İŞGEM’de Faaliyet gösteren Firmalar;

01 NİSAN – 31 ARALIK 2009 tarihleri arasında İşgem Firmaları ile ;

 • 267 KİŞİLİK RESMİ İSTİHDAM oluşturmuş
 • 8.495.652,42 YTL   CİRO yapmış
 • 2.756.478,35 YTL   KATMA DEĞER yaratmıştır.

Ayrıca, ADANA İŞGEM gerek İŞGEM inşaat faaliyetlerinin yapılması sırasında gerekse İŞGEM’de faaliyet gösteren firmalarla irtibatta bulunan diğer işletmeler aracılığıyla;

 • İl ekonomisine canlılık getirmiş;
 • Katma değer ve Vergi geliri yaratılmasına katkıda bulunmuştur.

DÜNYA’DA İSTİHDAM YARATMANIN MALİYETİNİN ;

1 KİŞİLİK İSTİHDAM MALİYETİ:

Dünyada bir kişi için, 80.000 USD olduğu belirtilirken,

ADANA İŞGEM’ de bir kişiye istihdam oluşturma maliyetimiz, 4.500 USD olmuştur.

1 İŞLETME MALİYETİ:

Dünyada, 240.000 USD olduğu belirtilirken,

ADANA İŞGEM’ de bir işletmeyi oluşturma maliyetimiz, 16.000 USD olmuştur.

Adana İŞGEM, Dünya Bankası’ nin son zamanlarda desteklediği projeler içerisinde en başarılılarından biri seçilmiş, çeşitli ülkelerden gelen gazeteciler, Dünya Bankası’ nın resmi web sitesinde örnek gösterilen Adana İş Geliştirme Merkezi’ni inceleyerek çok başarılı buldukları bu projenin haberini yapmışlardır.

ADSİAD olarak,  İlimize, Bölgemize ve Ülkemize, istihdam ve katma değer sağlayan böylesine önemli bir projeyi kazandırmaktan Haklı bir gurur duymaktayız.

Misyonumuz

Projesi ve gelişme potansiyeli olan girişimcilerimizi destekleyerek büyütmek,Bilişim ve Yazılım  sektörünü bölgemizde geliştirmek,bölgemizin sosyal ve ekonomik kalkınması için kar amacı gütmeksizin gerekli katkıyı sağlamaktır.

Tüzük

...

Destek Veren Kuruluşlar